2Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało 17 grudnia 1950 r. z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Oddział PTTK w Brzegu Dolnym powstał w 1978 roku.

Podczas Walnego Zjazdu członków w dniu 25 maja 2022 roku dokonano zmiany nazwy oddziału z „Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rokita w Brzegu Dolnym” na „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Brzegu Dolnym”. 

Nasz Oddział aktualnie posiada ponad 300 członków. Co roku organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek górskich i krajoznawczych, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, a także wyjazdy na imprezy kulturalne do teatru, opery, operetki i filharmonii. Udział w organizowanych wycieczkach i imprezach mogą brać także osoby niezrzeszone w naszym Oddziale.
Przynależność do PTTK i udział w naszych imprezach przynoszą konkretne korzyści – krajoznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne. Legitymacja członkowska upoważnia do korzystania ze zniżek przy zakwaterowaniu w obiektach PTTK (schroniska, hotele, domy wycieczkowe), niektórych stacjach benzynowych, barach i sklepach ze sprzętem turystycznym. Wykaz takich placówek znajduje się na stronie http://www.pttk.pl/. Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków nie tylko podczas trwania imprez turystycznych, ale przez 24 godziny na dobę we wszystkich krajach Europy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Brzegu Dolnym
ul. Zwycięstwa 5
56-120 Brzeg Dolny
NIP 917-12-05-400

Dyżur biura: czwartki w godz. 15.30-17.00
Telefon do biura w godz. dyżuru 71 319 79 27
Numer rachunku bankowego: 76 9583 1022 0100 0332 2001 0001

Zarząd Oddziału:
Jan Chodorski – Prezes Zarządu
Krzysztof Stanek – Wiceprezes Zarządu
Urszula Wojtan – Sekretarz Zarządu
Dorota Pańkowska – Skarbnik Zarządu
Agnieszka Batura – Członek Zarządu
Anna Jaruga – Członek Zarządu
Elżbieta Węgrzynowska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Magda – Prezes Komisji
Maria Skoczek – Wiceprezes Komisji
Regina Kaczmarek – Sekretarz Komisji