W celu przystąpienia jako członek do naszego Oddziału Miejskiego PTTK „Rokita” należy zgłosić się do biura w godzinach dyżuru (czwartki w godz. 15.30-17.00) przy ul. Zwycięstwa 5 w Brzegu Dolnym, z dowodem tożsamości, 1 zdjęciem legitymacyjnym o wymiarach 3,2 x 4 cm oraz uiścić opłatę za wydanie legitymacji i składkę członkowską za bieżący rok.

Jednorazowy koszt wydania legitymacji (tzw. wpisowe) wynosi:

  1. dla dzieci, młodzieży, studentów do 26 roku życia – 8 zł
  2. dla emerytów i rencistów – 10
  3. dla pozostałych osób – 20 zł

Roczna składka członkowska w 2022 roku wynosi:

  1. ulgowa młodzieżowa – dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia – 30 zł
  2. ulgowa – dla emerytów, rencistów, osób bezrobotnych oraz pobierających świadczenie przedemerytalne – 40 zł
  3. normalna dla pozostałych osób – 65 zł