III Powiatowy Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy „PeTeTeKowisko” organizowany przez Oddział Miejski PTTK „Rokita” odbył się 17 maja 2017r. Brało w nim udział 9 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym.
Tym razem zmieniono formułę i głównym punktem programu była gra terenowa na obszarze Parku Miejskiego w Brzegu Dolnym. Reguły gry opracowali: pan Sławek Magierski ze Środowiskowego Domu Samopomocy i pani Ola Cholajda- Miłkowska wraz z wolontariuszami z Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym. Oni też pomagali i współprowadzili grę.
Wszystkie drużyny otrzymały mapki, przy pomocy których miały odnaleźć 4 stanowiska rozmieszczone w parku i na każdym z nich odpowiedzieć na 3 pytania z różnych dziedzin:
Park Miejski- roślinność, historia, stan obecny;
Krajoznawstwo;
Zasady uprawiania turystyki i zdobywania odznak, historia PTTK;
Zasady udzielania I pomocy.
W przypadku złej odpowiedzi drużyna musiała wykonać dodatowe zadania zręcznościowe. Po ich wykonaniu otrzymywali kod do kłódki szyfrowej, którą na końcu mogli otworzyć skrytkę z certyfikatem ukończenia biegu.
O miejscach decydował czas dotarcia do skrytki.
Dodatkowe konkurencje to przedstawienie hasła zachęcającego do uprawiania turystyki oraz odśpiewanie przynajmniej jednej zwrotki piosenki turystycznej.
Podczas biegu emocji było co niemiara. Niektórzy pokonywali prawie całą trasę biegiem, inni skrótami przez trawy i chaszcze. Rozpiętości czasowe były dość znaczne. Od 18 do 39 minut.
Najkrótszy, czas 18 minut i I miejsce uzyskała drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym;
II miejsce z czasem 20 min. zajęła drużyna Gimnazjum Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie;
III miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym;
IV miejsce drużyna chłopców z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych;
V miejsce Liceum Ogólnokształcące z Wołowa;
Wyróżnienia zyskały pozostałe placówki.
Hasła przygotowane przez drużyny, w większości w bardzo ładnej estetycznej formie ozdobią ściany biura Oddziału PTTK.
Jeśli chodzi o piosenki, to najchętniej śpiewaną była o strumyku, co płynie z wolna i rosnącej obok stokrotce polnej, ale wykonywana na różne sposoby nawet czasami zaskakiwała.
Największe uznanie jury zyskała piosenka drużyny Gimnazjum z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie. Na drugim miejscu uplasowały ex aeguo drużyna dziewcząt z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych i drużyna Ossolińczków. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy.
Młodzież i opiekunowie drużyn, jak zwykle wspaniali. Atmosfera też, bo w tym Turnieju nie chodzi o miejsca, ale o wspólną, zachęcającą do uprawiania turystyki zabawę, w której nie ma przegranych.
Coroczne turnieje, z nagrodami i posiłkiem dla wszystkich uczestników są możliwe dzięki sponsorom. W tym roku byli to: Zakłady Chemiczne PCC „Rokita”, burmistrz Brzegu Dolnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Dolnym. Starostwo podarowało gadżety na nagrody pocieszenia. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Węgrzynowska[Not a valid template]