W dniu 8 września 2018 roku Oddział Miejski PTTK ”Rokita” w Brzegu Dolnym zorganizował wycieczkę do jednego z najpiękniejszych parków w Europie – Parku Mużakowskiego.
Park Mużakowski znany jest także, jako Park von Muskau. Twórcą tego miejsca był książę Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau. To on w 1815 roku odziedziczył zamek otoczony parkiem nad Nysą. Podczas swoich licznych podróży szczególnie upodobał sobie Anglię, dlatego postanowił stworzyć wokół warowni park w stylu angielskim. Dzięki pracy mieszkańców Muskau, architektów, ogrodników i malarzy w ciągu 30 lat powstało wyjątkowe dzieło sztuki. Zasadzono tysiące drzew i krzewów, wybudowano most przez Nysę oraz oranżerię. Niestety tak liczne inwestycje spowodowały problemy finansowe, z powodu, których książę był zmuszony sprzedać swoją wymarzoną posiadłość.
Piękny Park Mużakowski został przejęty przez Fryderyka Niderlandzkiego, który przebudował i zmodernizował niektóre budowle oraz stworzył także wyjątkową kolekcję różnorodnych, pięknych roślin.
Podczas wojny park i jego budowle uległy ogromnym zniszczeniom. Także dwa historyczne mosty przez rzekę: most Podwójny oraz most Angielski, zostały wysadzone podczas działań wojennych.
Koniec II Wojny Światowej spowodował nowy podział terytorialny Europy. To sprawiło, że po raz pierwszy w historii Park von Muskau przestał w całości należeć do Niemiec. Granica ustanowiona na Nysie sprawiła, że park został podzielony na część zachodnią i wschodnią. Niemiecka część już po wojnie znalazła się pod ochroną. Niestety, polska strona parku została na wiele lat zapomniana i zaniedbana.
Pod koniec lat 80. XX wieku rozpoczęto wspólne dla wschodu i zachodu prace nad powrotem Parku Mużakowskiego do dawnej świetności. Po stronie niemieckiej odrestaurowano oranżerię, przebudowano dawne budynki na obiekty mieszkalne dla turystów, odbudowano Nowy Zamek, oraz odtworzono dawną roślinność.
Dla polskiej części parku najważniejsze było utworzenie tu miejsca chronionego prawnie. Za największy sukces uważa się odtworzenie historycznego widoku – z tarasu mauzoleum w kierunku Nowego Zamku. Przeprowadzono także konserwację obiektów architektonicznych: mostu Królewskiego oraz mostu Arkadowego, a także aranżację na tarasie mauzoleum nawiązującą do niezachowanej budowli. Odtworzono jeden z pawilonów dawnego zespołu Domu Angielskiego.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w odbudowę tego wspaniałego miejsca, Park Mużakowski został w 2004 roku wpisany, jako pomnik historii na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Park jest prawdziwym dziełem łączącym naturę ze sztuką. Tereny zielone, stare drzewa, mosty, wiadukty i zamki przyciągają swoim pięknem. Park Mużakowski zachęca do zwiedzania go o każdej porze roku, jednak szczególnie piękny jest jesienią, kiedy drzewa i krzewy mienią się licznymi barwami. W takim otoczeniu spacer staje się jeszcze przyjemniejszy, czego mogła doświadczyć nasza grupa.
Urszula Wojtan