21 października 2017 r. wielowątkowa wycieczka na Pogórze Kaczawskie.
Głównym celem wycieczki był florystyczny rezerwat przyrody- Wąwóz Myślborski, znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy. Przeszliśmy najpiękniejszy odcinek doliny rzeki Jawornik- malownicze skałki, bogata szata roślinna, specyficzny mikroklimat – to unikatowe walory przyrodnicze tego miejsca, szczególnie pięknego w barwach jesieni.
Już po drodze, w autobusie usłyszeliśmy od prowadzącego wycieczkę Henia, barwny opis bitwy nad Kaczawą – największej bitwy stoczonej na Śląsku podczas wojen napoleońskich, a w poblizu pałacu w Warmątowicach obejrzeliśmy pomnik upamiętniający bitwę. W Warmątowicach, w otoczeniu parku znajduje się piękny pałac z 1784 r. przebudowany ze starszego o 200 lat dworu. Jeden z kolejnych właścicieli majątku Alfred von Olszewski, pod wpływem przeczytanej Trylogii Sienkiewicza postanowił wrócić do polskich korzeni. Sporządził niezwykły testament, na mocy którego cały majątek miały odziedziczyc po nim dzieci, pod warunkiem, że do 30 roku życia złożą egzamin z języka polskiego oraz historii i kultury Polski. Jeśli nie spełnią tego warunku Warmątowice miał otrzymać Henryk Sienkiewicz. Dzieci nie spełniły warunku ojca. Jednak dzięki wspaniałomyślności pisarza, który zrzekł się niecodziennego legatu, majątek pozostał w rękach rodziny. Na pamiątkę tego epizodu w 1998 r. wieś zmieniła nazwę na Warmątowice Sienkiewiczowskie.
Kolejnym punktem programu był Kościół Pokoju w Jaworze. Wybudowany w latach 1654- 1655. W następstwie pokoju westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią przyznano ślaskim luteranom prawo do wybudowania 3 świątyń, obwarowane dodatkowymi ograniczeniami: miały być wzniesione z materiałów nietrwałych, poza granicami miasta, nie mogły mieć kształtu trdycyjnych światyni, musiały być ukończone w ciągu jednego roku i wzniesione na koszt protestantów. Z trzech kościołów pozostały dwa- w Świdnicy i Jaworze.
Koścół w Jaworze to monumentalna świątynia mieszcząca 6000 osób. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie wnętrza: ołtarz, ambona i chrzcielnica. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokrywają polichromie o motywach fantazyjnie zwiniętych wici roślinnych. Koścół został wpisany w 2001 r. na listę światowego dzedzictwa UNESCO.
Na zakończenie naszej wycieczki odwiedziliśmy skansen górniczo-hutniczy w Leszczynie, gdzie co roku w czerwcu odbywają się „Dymarki Kaczawskie- impreza o charakterze edukacyjnym promująca historie górnictwa i hutnictwa miedzi na Pogórzu Kaczawskim, z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej”.
W drodze powrotnej, w autobusie, do snu utulił nas kierownik wycieczki – Henio, kołysanką odśpiewaną na dwa głosy z Renią.
Elżbieta Węgrzynowska