W dniu 11 maja 2019 r. Oddział PTTK w Brzegu Dolnym zorganizował wycieczkę do „Rezerwatu przyrody – Stawy Milickie”, znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, stanowiący największy kompleks stawów hodowlanych w Europie. Jest to niezwykle cenny obszar wodno-błotny objęty licznymi formami ochrony przyrody oraz doceniony przez międzynarodowe instytucje, które objęły Stawy Milickie szczególną troską. Stawy Milickie zostały założone w XIII w. przez cystersów
Rezerwat Stawy Milickie został utworzony w dniu 8 lipca 1963 roku, obejmujący 5298,15 ha, w skład którego wchodzi 5 niezależnych kompleksów stawów: Kompleks Stawno, Kompleks Radziądz, Kompleks Ruda Sułowska, Kompleks Jamnik, Kompleks Potasznia. Rezerwat jest niewątpliwie największą ostoją ptactwa w obrębie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, gdzie występuje 257 gatunków tych zwierząt, z czego 172 to gatunki lęgowe. Oprócz ptaków Park Krajobrazowy obfituje w różnorodność gatunkową zwierząt: 34 gatunki ryb, 13 gatunków płazów, 5 gatunków gadów oraz 56 gatunków ssaków (w tym dwa z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – popielica i nietoperz borowiaczek).
Na terenie rezerwatu jest około 300 stawów o łącznej pow. 7,5 tyś. lustra wody. Największy staw do Grabownica o pow. 286 ha z wieżą obserwacyjną „Ptaków Niebieskich”, od którego rozpoczęto zwiedzanie, a następnie Staw Słoneczny z wyspą kormoranów i zespół pałacowo parkowy w Miliczu. W trakcie zrobiono przerwę na posiłek, aby degustować się specjalnością tego regionu – karpiem po milicku. Na zakończenie wycieczki organizatorzy zadbali o dodatkową atrakcję, którą stanowiła przejażdżka kolejką wąskotorową w Krośnicach.
Wszyscy powrócili wypoczęci i zadowoleni, snując kolejny wyjazd z PTTK do Rezerwatu Stawy Milickie, ale tym razem na rowerach.

Jan Chodorski