10 września 2022 roku odwiedziliśmy wyjątkowy rezerwat geologiczny jakim jest była kopalnia rud niklu, chryzoprazu i opalu w Szklarach koło Ząbkowic Śląskich. Zwiedziliśmy podziemną, unikatową trasę turystyczną, gdzie występuje 81 minerałów służących do wyrobów jubilerskich, głównie odmiany: chryzoprazów, opali, karneoli. W okresie PRL-u cały urobek był kierowany do pobliskiej huty produkującej żelazo-nikiel. Następnie udaliśmy się do Ząbkowic Śląskich. W rynku podziwialiśmy ratusz, arcydzieło architektury neogotyckiej (niestety w remoncie). Następnie udaliśmy się do Krzywej Wieży (34 m wysokości, 2,14 m odchylenia od pionu i 139 schodów do góry), o której najstarsza wzmianka pochodzi z 1413 roku. Wieża pełniła role  wolno stojącej dzwonnicy. Następnie zwiedziliśmy Izbę Pamiątek Regionalnych w Dworze Rycerza Kauffunga, gdzie zapoznaliśmy się z Historią miasta, które nosiło kiedyś nazwę Frankenstein i w 1606 r wybuchła epidemia dżumy, która pochłonęła niemal jedną trzecią mieszkańców; o wywołanie zarazy oskarżono szajkę grabarzy. 200 lat później Mary Shelley tworzy postać szalonego naukowca, który powołuje do życia bezimiennego stwora, nie wiadomo czym się kierowała by nazwać głównego bohatera dr Frankensteinem. Po tej ciekawej historii poszliśmy zwiedzić Cerkiew pod wezwaniem św. Jerzego, będącą własnością Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego od 1966 roku. Budynek z XIV w był kaplicą przyszpitalną prowadzoną przez zakon bożogrobowców. Następnie udaliśmy się do zamku będącego kiedyś budowlą mieszkalno-obronną o cechach renesansu, pierwszą na Śląsku; wybudowany w XIII w i zniszczony w XV wieku, po czym odbudowany przez czeskiego księcia Karola I z Podiebradów. Rodzina ta władała księstwem ziębickim. Na zamku czkała nas niespodzianka w postaci próby do koncertu zespołu ze znanym skrzypkiem Nigellem Kennedym. Na koniec zwiedziliśmy podominikański kościół z ogrodem przy klasztorze Klarysek.

Krzysztof Stanek