I Powiatowy Młodzieżowy Turniej Turystyczno Krajoznawczy „PeTeTeKowisKo” zorganizowany przez Oddział Miejski PTTK „Rokita” i „Cichociemnych” w ramach projektu „Turystyczna przygoda energii ci doda. Rozwój turystyki krajoznawczej w gminie Brzeg Dolny” – odbył się 15 kwietnia 2015 r. w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury.
W Turnieju wzięło udział 9 drużyn ze szkół ponadpodstawowych naszego powiatu. Turniej rozgrywany był w kilku konkurencjach. W części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali testy z zakresu krajoznawstwa, turystyki kwalifikowanej, historii PTTK, topografii i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
W części praktycznej sprawdzana była umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzony był bieg na orientację – INO mi się nie zgub.
Punkty za wszystkie konkurencje były sumowane. Wyniki ostatecznej klasyfikacji są następujące:
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
II miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym
III miejsce Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
IV miejsce Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym
II miejsce Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
III miejsce Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
IV miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
V miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Wszystkim drużynom i ich opiekunom należą się wyrazy uznania, ponieważ zawodnicy walczyli ambitnie, a różnice w punktacji były niewielkie.

[Not a valid template]