Ponad 120 osób 2 kwietnia 2016 r. powitało wiosnę z Oddziałem Miejskim PTTK „Rokita” oraz Stowarzyszeniem Rowerowym „Na Kole”, w ramach projektu „Turystyka ponad podziałami – Rozwój Turystyki Krajoznawczej w Gminie Brzeg Dolny”.
Grupy piechurów zostały dowiezione autobusem (udostępnionym dzięki życzliwości burmistrza Brzegu Dolnego) w dwa różne miejsca: jedna do Nieszkowic, druga do Pieruszy skąd wyruszyły zielonym i czarnym szlakiem do Głębowic.
Grupa rowerzystów przemierzyła trasę z Brzegu Dolnego na swoich pojazdach.
Po dotarciu na miejsce obejrzano ruiny monumentalnego, klasycystycznego pałacu rodu Pourtales znajdującego się w pięknym zapewne niegdyś, obecnie bardzo zdewastowanym parku, w którym rosną, jedne z najstarszych dębów w Polsce.
Następnie zwiedzono odnowiony Klasztor Karmelitów wraz z bazą noclegowo- turystyczną „Garnierówka”. Przewodniczkami były bardzo miłe panie-wolontariuszki współpracujące z proboszczem Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP z Góry Karmel.
Obejrzano między innymi refektarz, bibliotekę, oratorium oraz ścieżkę przyrodniczą w wieży kościelnej.
Na placu zabaw w pobliżu klasztoru grupy turystów odśpiewały piosenki o wiośnie i posiliły się kiełbaskami z grilla. Jak zwykle dopisała młodzież z Ośrodka Resocjalizacyjnego, Ossolińczycy, Szkoła Podstawowa nr 6 i tzw. IV B (dorośli). Dopisała również pogoda, dzięki czemu rajd uznano za udany.[Not a valid template]