W dniu 12 stycznia 2019 r. Oddział PTTK w Brzegu Dolnym zorganizował wyjazd na wycieczkę górską i na narty do Zieleńca. Część relaksowali się na na nartach, a inni wybrali spacer górski w Góry Orlickie do Masarykowej Chaty, położonej po czeskiej stronie gór. Większość uczestników stanowiła dzieci i młodzież. Aktywnemu górskiemu wypoczynkowi sprzyjała prawdziwa zimowa aura. Wszyscy powrócili wypoczęci, snując plany o kolejnym wyjeździe w góry na narty.

Jan Chodorski