17 września 2016 r. 50 osób wybrało się na wycieczkę do Zielonej Góry i okolic z naszym Oddziałem.
W Zielonej Górze zwiedzono palmiarnię, Plac Pocztowy, Stary Rynek, konkatedrę pw. św. Jadwigi, kościół ewangelicki pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, Plac Bohaterów i Muzeum Ziemi Lubuskiej. W muzeum obejrzano wystawy stałe m.in. Muzeum Wina – jedyny tego typu dział w kraju oraz Muzeum Dawnych Tortur, gdzie poznać można okrutną historię procesów czarownic.
Następnie udano się do pobliskiej Ochli, gdzie zwiedzono Skansen Etnograficzny, w którym znajduje się prawie 8 000 zabytków kultury ludowej i eksponatów, w tym ponad 50 budynków. Prezentowane są tu zabytki z czterech historycznych regionów: Zachodniej Wielkopolski, Wschodnich Łużyc, Dolnego Śląska i tzw. obszaru środkowo-lubuskiego. W muzeum zgromadzono także wiele zabytków związanych z kulturą ludności przesiedlonej po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich, Bukowiny rumuńskiej i innych regionów Polski.
Ostatnim etapem wycieczki było Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.
Siedzibą muzeum jest klasycystyczny pałac wraz z przylegającym do niego założeniem parkowym. W Muzeum znajduje się ponad 3000 eksponatów. Są tu zbiory: ciężkiego sprzętu wojskowego, lotnictwa militarnego,broni maszynowej broni palnej, broni białej, uzbrojenia ochronnego, umundurowania, oporządzenia i wyposażenia, odznaczeń, dokumentów, map i zdjęć.
Również tym razem, pogoda uczestnikom wycieczki dopisała.
Elżbieta Węgrzynowska[Not a valid template]