6 października 2019 r. pożegnaliśmy lato na rajdzie pieszym, wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Radecz. Naszymi przewodniczkami na trasie były panie Martyna Owczarz i Kasia Sworniowska. Podczas ponad 10 km wędrówki pokazały nam największe atrakcje swojej okolicy: orzech czarny, stanowisko sosny wejmutki, dęby pomnikowe, aleję akacjową i klonową. Staraniem Stowarzyszenia, ze środków programu „Działaj Lokalnie” wszystkie te miejsca zostały oznakowane, postawiono stoły, ławki, stojaki dla rowerów. Powstała bardzo ciekawa przyrodnicza ścieżka edukacyjna, do której poznania wszystkich zachęcamy.
W rajdzie tradycyjnie wzięły udział dzieci i młodzież z dolnobrzeskich placówek oświatowych oraz grupa członków PTTK, w sumie ponad 80 osób. Ze względu na deszczowe prognozy w sobotę, na kiedy rajd był zaplanowany, przesunęliśmy imprezę na niedzielę, bojąc się jednak, że pogoda odstraszy uczestników i w niedzielę. Ale nasi stali piechurzy nie zawiedli. Są to, poza członkami PTTK, grupy z: Zespołu Szkół Zawodowych, SP nr 1, SP nr 6 i Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych. Ich opiekunowie to p. Joanna Urbańska, p.Anna Jaruga, p.Małgorzata Magierska oraz pp. Lucyna i Dominik Dudkowie. Wielkie uznanie dla nauczycieli, którym mimo niesprzyjających warunków ( nie tylko pogodowych) jeszcze coś w dni wolne od pracy chce się robić.
Na zakonczenie rajdu udostępniono nam świetlicę i tereny wokół niej, za co bardzo dziękujemy panu sołtysowi, ugoszczono nas kawą i herbatą. My natomiast mieliśmy dla wszystkich kiełbaski i słodycze, zakupione za fundusze uzyskane od pana burmistrza Brzegu Dolnego w ramach projektu „Rozwój Turystyki na Terenie Miasta i Gminy Brzeg Dolny”.
Liczymy, że tak dobrze rozpoczęta współpraca ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Radecz będzie trwała nadal, bo przecież musimy jeszcze wziąć udział w Wyprawie Odkrywców, której trasa zaczyna się przed wejściem do świetlicy i do której również turystów indywidualnych zachęcamy.